فرم استخدام

* نام:

* نام خانوادگی:

* نام پدر:

* تاریخ تولد:
روز ماه سال

* محل تولد:

* آخرین مدرک تحصیلی:

* رشته تحصیلی:

* معدل آخرین مدرک تحصیلی:
مقدار اعشار مقدار صحیح

* دانشگاه محل تحصیل:

* جنسیت:

* وضعیت تاهل:

* وضعیت نظام وظیفه:

* حوزه همکاری:

* آدرس محل سکونت:

* تلفن ثابت:

* تلفن همراه:

* پست الکترونیک:

* بارگذاری تصویر پرسنلی در ابعاد ۴*۳ (jpeg&jpg-1Mb):

* بارگذاری رزومه(doc&pdf-2Mb):


مطلع می باشم که تکمیل نمودن این فرم هیچگونه الزامی برای شرکت به منظور استخدام اینجانب نخواهد داشت.

    سبد خرید