دستگاه مرکزی olt

دستکاه OLT به عنوان هسته مرکزی در شبکه جی پان تجهیزات فیبر نوری شناخته شده است.

هر دستگاه  OLT از تعدادی پورت آپ لینک تشکیل شده است. این پورت ها در واقع هر کدام سرویس هایی مثل اینترنت و اینترانت و ….. را به دستگاه  OLT   ارائه می دهند. به پورت های آپ لینک، پورت های (Front Ports) نیز گفته می شود.

دستگاه OLT همچنین تعدادی پورت پان (PON Ports) دارد که محل قرار گیری  SFP های جی پان می باشند و بعد از نصب ماژول، فیبر نوری به شبکه FTTH به وسیله پچ کورد متصل می گردد و از طریق fat و اسپیلتر می توان هر پان پورت olt را افزایش داد.

در حال نمایش 2 نتیجه