کابل فیبر نوری

کابل دراپ چیست؟ بهترین راه برای مسیر هایی که نیاز به کابل ۲ کر فیبر نوری است و می توان برای آپلینک های fat یا اسپلیتر اسفاده کرد، معمولا کابل های فیبر نوری که دارای استاندارد و روکش های روغنی و شرایط آب و خاکی دارند می توان تا ۲۰ کیلومتر از این کابل جهت ارسال لینک استفاده کرد.

کاربرد دراپ فیبر نوری  

اغلب در موارد آپلینک پروژه ها، نیاز های بازار های خیابانی و مسکونی جهت فرستادن لینک از fat های مخابرات تا محل تحویل لینک، استفاده از سرویس های مورد نظر بستن، فیوژن ۸ اپلینک برای پچ پنل ها و کاست و… از مهم ترین کاربرد های این نوع از کابل های فیبر نوری است.

در حال نمایش 4 نتیجه