مشاهده همه 3 نتیجه

از مهم ترین تجهیزات پسیو فیبر نوری می توان به اسپلیتر ها اشاره کرد، اسپلیتر در 2 نوع قلمی و باکسی در بازار عرضه می شود.

این محصول بدون افت سیگنال عمل کرده و توان فیبر را به توان 2 می رساند یعنی 2،4،8،16،24،32 که بستگی به نوع و تعداد پیگتیل بعد از اسپلیتر دارد، تبدیل یک تک کر فیبر به هر کدام از اعداد ذکر شده از شگفتی فیبر نوری است که می توان به آن  اشاره کرد.

اسپلیتر ۱:۸ دارای یک ورودی و ۸ خروجی است که سیگنال ورودی را به 8 قسمت تقسیم می کند و هر قسمت ۱/۸شدت سیگنال را دریافت می کند.

اسپلیتر ۱:16 دارای یک ورودی و16 خروجی است که سیگنال ورودی را به 16 قسمت تقسیم می کند و هر قسمت ۱/16شدت سیگنال را دریافت می کند.

اسپلیتر ۱:32 دارای یک ورودی و 32 خروجی است که سیگنال ورودی را به 32 قسمت تقسیم می کند و هر قسمت ۱/32شدت سیگنال را دریافت می کند.

اسپلیتر های ۱:16 با انواع کانکتورهای FC, LC , SC در دو نوع APC & UPC مورد استفاده قرار می گیرند.

    سبد خرید