گیت وی ویپ

گیت وی ویپ ارتباط شبکه ویپ و شبکه تلفنی را از طریق اتصال خطوط E1 , FXS , FXO ,GSM فراهم میکند.

جهت استفاده از خطوط تلفن آنالوگ ، خطوط E1 ، خطوط GSM و… علاوه بر کارت های ویپ می توانید از گیتوی ویپ نیز استفاده نمایید.

گیت وی ویپ به عنوان یک تبدیل کننده خارج از سرور VOIP قرار گرفته و از طریق شبکه IP با مرکز تلفن ویپ ، ارتباط بر قرار می کند .

با استفاده از گیت وی Voip می توانید سیستم تلفنی خود را در ابعاد مختلف راه اندازی کنید .

با اتصال خطوط شهری آنالوگ ، سیم کارت GSM ،خطوط دیجیتال E1 ،تلفن آنالوگ ، می توانید کانال ارتباطی مورد نظر را به مرکز تلفن ویپ اضافه نمایید.

 

 

هیچ محصولی یافت نشد.