سوئیچ دی لینک

سوئیچ شبکه یکی از تجهیزات پر کاربردی است که برای پیاده سازی و راه اندازی به آن نیاز است .

سوییچ  و هاب بسیار بهم شبیه اند اما تفاوت آنها در نحوه ی عملکرشان است .

سوییچ به صورت هوشمند عمل می کند زمانی که بسته ای به سوییچ می رسد آن بسته یا پکت به پورت مقصد جایی که مشخص شده فرستاده می شود .

اما در هاب به صورت غیر هوشمند این عمل صورت میگیرد طوری که یک بسته به تمامی پورت های هاب فرستاده می شود باتوجه به مک ادرس نوشته شده ی پورت مقصد روی بسته ، بعد از تطابق مک ادرس با پور هاب بسته یا همان پکت به مقصد درستش خواهد رسید.

سوییچ ها به دودسته ی سوییچ مدیریتی و سوییچ غیر مدیریتی تقسیم میشوند.

سوییچ ها مدیریتی را جهت عملکرد بهتر می توان تنظیم کرد .اما سوییچ های غیر مدیرتی فاقد قابلیت تنظیم هستند و تنها کافی است آنها را به برق زد و شبکه خود را راه اندازی نماییم .

سوئیچ دی لینک از نوع سوئیچ های غیر مدیریتی هستند.

 

هیچ محصولی یافت نشد.
    سبد خرید