سوئیچ تی پی لینک

سوئیچ یکی از تجهیزات کاربردی در  پیاده سازی و راه اندازی شبکه های رایانه ای است .

سوییچ و هاب هردو عمل اتصال تجهیزاتی مانند کامپیوتر ، پرینتر، سرور ،سوییچ ، روتر و…  را به شبکه انجام میدهند .

سوییچ تجهیزی هوشمنداست زمانی که پکتی به سوییچ می رسد آن پکت به پورت مقصد جایی فرستاده می شود  اما در هاباین عمل به صورت غیر هوشمند است طوری که پکت  به تمامی پورت های هابارسال می شود .

سوییچ ها به دودسته ی سوییچ مدیریتی و سوییچ غیر مدیریتی تقسیم میشوند.

سوییچ ها مدیریتی قابلیت تنظیم دارند . اما سوییچ های غیر مدیرتی فاقد قابلیت تنظیم هستند و تنها کافی است آنها را به برق زد و شبکه خود را راه اندازی نماییم .

سوئیچ تی پی لینک از نوع سوئیچ های غیر مدیریتی هستند.

هیچ محصولی یافت نشد.
    سبد خرید