اکسس پوینت

اکسس پوینت یکی از تجهیزات وایرلس دنیای شبکه است. این تجهیز عملکردی شبیه به سوییچ های کابلی در شبکه دارد.

در شیکه با زیر ساخت بی سیم از اکسس پوینت به عنوان نقطه مرکزی یاد می شود و تمامی دیواس ها به صورت وایرلس به تجهیز متصل می شوند و این تجهیز با عبارت AP در شبکه به کار خود ادامه می دهد.

رسانه انتقال دیتا در شبکه بیسیم هوا است.

به شبکه محلی که با استفاده از AP بهم متصل شود شبکه werless LAN یا WLAN می گویند.

این تجهیز در 2 دسته AP های داخلی، AP های خارجی قرار می گیرد.

از AP خارجی در مکان های بیرون به دلیل پایداری ارتباطات و مستحکم بودن آنها در جهت برقراری ارتباط استفاده می شود.
انواع اتصالات شبکه در AP

Point To Point
Point To MultiPoint

در حال نمایش یک نتیجه