3519 448 903 98+

شبکه های اجتماعی

5050 3150 051

کارشناسان فروش

شنبه تا پنجشنبه

08:00 الی 16:30

واتساپ چه قابلیت هایی را در جدیدترین آپدیش ارائه داده است؟

آیفوم: واتساپ چه قابلیت هایی را در جدیدترین آپدیتش ارائه داده است؟ در جدید ترین آپدیت واتساپ قابلیت های متنوعی به آن افزوده شده است که به چند مورد از آنها می پردازیم. واتساپ جز یکی از پیام رسان های قدرتمندی است که در سطح جهان از آن بسیار استفاده می شود. در دسترس بودن، […]