3519 448 903 98+

شبکه های اجتماعی

5050 3150 051

کارشناسان فروش

شنبه تا پنجشنبه

08:00 الی 16:30

قابلت فعال کردن پیام های مدت دار در واتساپ

آیفوم: قابلت فعال کردن پیام های مدت دار در واتساپ می توانید پیام های واتساپ را به شکلی بفرستید که بعد از چند روز ناپدید شوند. چنانچه در گفت گوی گروهی یا فردی این قابلیت فعال باشد بعد از هفت روز تمامی پیام ها پاک می شود. در گفت و گوی فردی هر یک از […]