پروتکل شناسایی سیسکو CDP

پروتکل شناسایی سیسکو یا Cisco Discovery Protocol یکی از پروتکل هایی است که توسط کمپانی سیسکو طراحی و در لایه دوم از مدل هفت لایه OSI یعنی DataLink قرار دارد. کاربرد پروتکل CDP کاربرد اساسی پروتکل CDP در اشتراک گذاری اطلاعات تجهیزات سیسکویی است که به صورت مستقیم به روتر های سیسکو متصل شده است. […]

    سبد خرید