تجهیزات voip

ویپ
ویپ در اصطلاح به معنی انتقال صدا بر بستر شبکه می باشد در این روش صدا توسط سانترال تلفن تحت شبکه و از طریق بستر شبکه انتقال می یابد.

تجهیزات voip به شرح زیر است :
تجهیزات voip

تلفن تحت شبکه
گتوی
سرور شبکه
هدست تلفن یا هدست ویپ
کارت تلفنی ویپ

 راه اندازی سرور ویپ
در سیستم ویپ شما به یک سرور مرکزی نیاز دارید. این سرور با توجه به شرایط پروژه شما می توانند کوچک یا بزرگ باشد.

برای اینکه بخواهیم یک سرور ویپ داشته باشیم نیاز است سیستم عامل ایزابل یا الستیکس و … را روی کیس سخت افزار نصب کنیم تا تبدیل به یک سرور شود.

برای خواندن داده های دیجیتال نیاز به تلفن های تحت شبکه است.

جهت استفاده از تلفن شهری نیاز به یک گتوی است که اطلاعات آنالوگ تلفن شهری را به دیجیتال تبدیل نمایید تا بتوانید از تلفن های شهری نیز استفاده کنید.

در حال نمایش 7 نتیجه