تجهیزات وایرلس

تجهیزات وایرلس
تجهیزات وایرلس جز نیازهای بدیهی در شبکه های wairless است. در این شبکه های از امواج رادیویی برای ارسال و دریافت دیتا استفاده می شود.

یک اکسس پوینت بی سیم به عنوان نقطه اتصال در نظر گرفته می شود و تمامی تجهیزات از طریق کارت wairless به اکسس پوینت متصل می گردد.
خدمات آیفوم در زمینه wairless

ارائه مشاوره در زمینه راه اندازی شبکه های بی سیم، لینک های پرسرعت در مسافت ها ی مختلف
نصب و پیاده سازی تمامی لینک های نقطه به نقطه و چند نقطه به یک نقطه
ارائه تمامی تجهیزات wireless از قبیل اکسس پوینت، رادیو های وایرلس، تجهیزاتpoint to point ،point to multi point و …
ارائه راهکارهایی جهت تقویت و قدرت لینک های ارتباطی

برای داشتن کارایی بهتر از یک اکسس پوینت باید اکسس پوینت را در دید مستقیم سایر تجهیزات قرار دهیم تا ارتباط بهتری فراهم شود.

نمایش 1–16 از 31 نتیجه