سیستم برق اضطراری یا UPS چیست؟

سیستم برق اضطراری یا UPS (منبع تغذیه بدون وقفه -uninterruptible power supply) دستگاهی است که به رایانه اجازه می دهد در صورت قطع برق ورودی، حداقل برای مدت کوتاهی کار کند. تا زمانی که برق شهری جریان دارد، ذخیره انرژی را نیز پر کرده و حفظ می کند. انرژی را می توان به روش های […]

    سبد خرید